klimatyzacja

W 1981 roku firma Toshiba skonstruowała inwerter, technologię stosowaną obecnie przez wiodące firmy klimatyzacyjne. Różnica między standardowymi urządzeniami, a technologią inwerterową polega na możliwości płynnej regulacji pracy sprężarki i dostosowaniu jej do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą lub grzewczą. Unika się w ten sposób bardzo energochłonnego elementu pracy urządzeń o stałym wydatku, polegającym na ciągłym załączaniu i wyłączaniu się sprężarek. Taki rodzaj pracy nie zapewnia tak dobrego komfortu jak technologia inwerterewa i jednocześnie negatywnie wpływa na żywotność sprężarek. Technologia inwerterowa umożliwia schłodzenie pomieszczenia do żądanej temperatury w bardzo krótkim czasie i utrzymanie jej na stałym poziomie ±0,5oC. Kolejnym istotnym efektem zastosowania technologii inwerterowej są znaczne oszczędności energii elektrycznej nawet do 50% w stosunku do standardowych klimatyzatorów. Dzięki zastosowaniu technologii Digital Inwerter Toshiba oferuje rozwiązanie będące połączeniem urządzenia osiągającego dużą wydajność, jednocześnie zużywającego znacznie mniej energii od innych standardowych rozwiązań. 

Wysoka moc klimatyzacji, niskie zużycie energii 
   Obecnie produkowane urządzenia z nowym systemem klimatyzacji Digital Inwerter to kolejny krok w kierunku oszczędności energii. Nowe urządzenia Toshiba jest połączeniem dwóch systemyów. Pierwszym z nich jest system odpowiadający za modulację amplitudy PAM (Pulse Amplitude Modulation) oraz drugi modulator częstotliwości PWM (Pulse Width Modulator). Zatem PAM jest układem odpowiedzialnym za uzyskiwanie wysokiej mocy urządzenia, zaś PWM przyczynia się do znacznych oszczędności energii. "Hybryda" obydwu podsystemów polega na integracji, czyniąc to rozwiązanie połączeniem efektywności sterowania mocą i energią. Stosowanie tego systemu w klimatyzatorach o większych wydajnościach chłodniczych/grzewczych pozwala na szybsze osiąganie zadanej temperatury przy minimalnym zużyciu energii. 

 Podstawowe kierunki rozwoju branży klimatyzacyjnej to: 
• utrzymanie niskiej energochłonności, 
• uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzenia, 
• wysoka efektywność działania, 
• zmniejszanie wymiarów geometrycznych przy zachowaniu funkcji, 
• przyjazne działanie w środowisku wewnętrznym, 
• niski poziom hałasu. 
Jednym z ważnych elementów projektowania klimatyzacji jest gospodarowanie energią. Uchwalona Dyrektywa 2011/91/EC Unii Europejskiej stanowić będzie podstawę do przyjmowania regulacji krajowych w zakresie gospodarowania energią w budynkach, co jest zgodne z postanowieniami Protokołu z Kyoto. 
   Obliczenia zapotrzebowania energii dla budynku powinny obejmować: 
• kształt budynku i jego szczelność, 
• ogrzewanie i ciepłą wodę, 
• klimatyzację, 
• wentylację, 
• oświetlenie, 
• usytuowanie budynku względem stron świata, 
• zyski ciepła od nasłonecznienia oraz wykorzystanie energii słonecznej, 
• wentylację naturalną, 
• ustalenie optymalnych parametrów klimatu wewnętrznego. 

Znacznie różnią się między sobą dwutłokowa sprężarka rotacyjna typu DC na prąd stały i sprężarka rotacyjna o stałej wydajności. Sprężarki typu DC wykorzystywane w urządzeniach Toshiba posiadają układy sterowania z zastosowaniem technologii cyfrowej. Przy tego typu sterowaniu uzyskuje się bardzo dokładne obroty silnika sprężarki przy minimalnych stratach energii, co daje optymalne zrównoważenie mocy i oszczędności energii. W rzeczywistości uzyskuje się oszczędność energii dochodzącą do 50% przy wysokich współczynnikach COP. Następnymi plusami są mniejsze poziomy hałasu i wibracji urządzeń w stosunku do innych producentów klimatyzatorów.